Projektovanie

Ponúkame Vám komplexné riešenia pri projektovaní yácht, špeciálnych rybárskych člnov a plávajúcich zariadení.  

Vaše predstavy a požiadavky premietneme do reálnych projektov. Zabezpečíme všetky potrebné dokumenty, výkresy a výpočty pre potreby klasifikačných spoločností ako napr. Lloyd`s Register, Germanischer Lloyd,  Bureau Veritas a pod. Pri tuzemskom projekte za Vás zabezpečíme príhlásenie plavidla na Štátnej plavebnej správe.

Čo zabezpečíme:

-designový koncept vrátane 3D modelu (vizualizácia)

-prvotné výpočty odporu a výkonu plavidla

-pevnostné výpočty s použitím metódy konečných prvkov

-hmotnostnú bilanciu, výpočty stability a plávateľnosti

-"stability booklet" a nakláňaciu skúšku

-všetky potrebné výkresy pre potreby klasifikácie

.